28.4.2017

ဇီးကြက္ကေဖး၏ Harajukuဇီးကွက်ကဖေး၏ Harajuku

ေဖျာ်ေြဖေရး

owl
owl
owl
ဇီးကြက္ကေဖး၏ Harajukuဇီးကွက်ကဖေး၏ Harajuku

ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲရန်
Owl cafe in Harajuku, Japan.