13.4.2017

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးေၾကးဝါ႐ုပ္တုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြေးဝါရုပ်တု

ေဖျာ်ေြဖေရး

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးေၾကးဝါ႐ုပ္တုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကြေးဝါရုပ်တု

statues of Buddha
statues-of-Buddha
sarkura
sakura
sakura
statues of Buddha
statues-of-Buddha

ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲရန်
Beautiful Japanese cherry blossoms and statues of Buddha.